demonstraties

Regelmatig wordt de Nederlandse Stichting Shinkage ryu of één van de aangesloten
dojo gevraagd om demonstraties te verzorgen in één of meer van haar disciplines.
Wanneer het betreffende evenement past binnen de doelstellingen van de
Stichting en voldoende affiniteit heeft met de budogedachte, zal de Stichting
altijd haar medewerking verlenen. U kunt hiervoor contact opnemen met het
bestuur.

maatwerk

Het kan ook zijn dat u voor uw vereniging, bedrijf of organisatie iets anders
wilt. Ook daarbij kan de Stichting behulpzaam zijn. Te denken valt aan workshops,
(management-) trainingen, lezingen of het verstrekken van informatie over de Japanse zwaardkunst.
Neem voor de mogelijkheden contact op met het bestuur.