nederlandse kendo renmei

De Nederlandse Kendo Renmei is in 1966 opgericht in Den Haag en bevordert
de beoefening van kendo, iaido en jodo op niet-commerciële basis. Dit doet zij door het organiseren van
centrale trainingen, dojoleidersdagen, wedstrijden en examens, alle volgens de
richtlijnen van de Z.N.K.R., de European Kendo Federation en de International
Kendo Federation. De N.K.R. heeft een Technische Commissie voor iaido en jodo die
deze evenementen organiseert. Zij is aangesloten bij bij de Federatie Oosterse Gevechtskunsten,
die op haar beurt ressorteert onder NOS*NSF.

lidmaatschap

De leden van de N.K.R. zijn vooral de individuele leden van de Nederlandse
dojo waar Z.N.K.R. kendo, iaido en jodo wordt beoefend, maar ook anderen
kunnen lid worden. Om deel te kunnen nemen aan de activiteiten, zoals
centrale trainingen en examens, moet moen lid zijn van de bond. Dit geschiedt
op individuele basis, dus niet via de dojo. Op de website van de N.K.R. staat hierover meer informatie.