nippon kendo kata

Bij veel moderne budo maken kataseries deel uit van het curriculum. De kata
zijn vastgestelde vormen die door één of meer personen worden uitgevoerd en
waardoor essentiële basistechnieken van de betreffende gevechtskunst kunnen
worden geoefend. Voor kendo heeft de Z.N.K.R. in de jaren dertig de huidige
vorm vastgesteld, maar de basis voor deze technieken werd tientallen jaren
eerder gelegd door de Dai Nippon Butokukai. Er werkten vele kendo-grootmeesters
uit diverse ryuha aan mee.

10 kata

De 10 Nippon Kendo Kata bestaan uit 7 technieken met het lange zwaard (tachi) en 3
technieken met het korte zwaard (kodachi). Van de twee uitvoerenden vervult er
één de rol van aanvallende en verliezende zijde (uchidachi); de ander die van de
verdedigende en winnende zijde (shidachi). De rol van uchidachi is traditiegetrouw
die van de leraar. De wapens zijn bokuto of houten oefenzwaarden; ver gevorderden
gebruiken echter ook wel iaito of shinken. Net als bij iaido speelt de etiquette
aan het begin en aan het eind van de katareeks een belangrijke rol.