koryu in nederland

In Nederland worden binnen de Nederlandse Kendo Renmei officieel drie iaido
koryu beoefend: Muso Shinden ryu, Muso Jikiden Eishin ryu en Shinkage ryu. De eerste
twee stijlen zijn wereldwijd veruit de meest beoefende; in bij de Stichting
aangesloten dojo wordt Shinkage ryu getraind. Er zijn buiten de N.K.R. nog enkele organisaties
die niet zijn aangesloten bij de Z.N.K.R., waarbinnen koryu in verschillende disciplines
wordt beoefend.

shinkage ryu iaido

Shinkage ryu is voortgekomen uit Yagyu Shinkage ryu hyoho, uitgevoerd met de fukuro shinai
en bokuto, en (Yagyu) Seigo ryu battojutsu, uitgevoerd met een echt zwaard. Het iaidocurriculum bestaat uit
35 waza (technieken), waarvan 12 tachi waza. Hierbij begint de uitvoerende de techniek vanuit
staande positie. De overige technieken worden uitgevoerd vanuit een zitpositie
genaamd seiza. Anders dan bij de meeste andere stijlen, gaat het er in Shinkage ryu
niet om de tegenstander te doden, maar deze uit te schakelen in het onderhavige gevecht.
Een hoger doel van de school is echter het geheel vermijden van een gewapend conflict,
niet in de laatste plaats door superieure tactieken toe te passen. Deze uitgangspunten
zijn duidelijk herkenbaar in de technieken. Het initiatief tot het gevecht ligt zonder
uitzondering bij de tegenstander. Vervolgens wordt optimaal gebruik gemaakt
van diens eigen technieken, waarbij timing van doorslaggevende betekenis is om te
overwinnen. Shinkage ryu wordt getraind onder supervisie van Matsuoka sensei (8-dan kyoshi) uit Nagoya,
Japan.