yagyu shinkage ryu

Yagyu Shinkage ryu hyoho, een stijl die zijn oorsprong vindt in de zestiende
eeuw, bestond en bestaat enkel en alleen uit kenjutsu. Kenjutsu is een klassieke
Japanse krijgskunst bestaande uit kata (vormen) voor twee personen gewapend met een zwaard: enerzijds een
aanvallende en verliezende, anderzijds een verdedigende en winnende kant. Kenjutsu
had in vroeger tijden ook varianten waarin vrij werd gespard. Daaruit is het moderne
kendo voortgekomen. Momenteel worden de oorspronkelijke technieken die Yagyu
Sekishusai leerde van Kamiizumi Nobutsuna in Japan nog getraind door de huidige Yagyukai,
onder leiding van Yagyu Nobuhara soke. In Yagyu Shinkage ryu hyoho wordt een met leer
omwikkelde shinai gebruikt, de fukuro shinai, waaruit uiteindelijk de shinai van
het kendo is ontwikkeld. Het voordeel van dit trainingswapen is dat men de opponent
vol kan raken zonder deze ernstig te verwonden, hetgeen met het houten oefenzwaard (bokuto)
onmogelijk is.

shinkage ryu kumitachi

Kumitachi of kenjutsu met de fukuro shinai maakt ook integraal onderdeel uit van de Shinkage ryu,
zoals deze sinds de jaren dertig van de twintigste eeuw werd onderwezen door Kashima
Kiyotaka sensei. In de Japanse provincie Aichi, rond Nagoya, wordt deze discipline
ook vandaag nog in enkele dojo beoefend. In Nederland is dit vooralsnog niet het geval.